Doelstelling

Ondernemend Hoogkarspel is een actieve vereniging met meer dan 70 leden. Collega-ondernemers uit Hoogkarspel ontmoeten elkaar, delen ervaringen én betekenen iets voor elkaar. De leden zorgen voor een open omgeving, waar snelle maar diepgaande contacten mogelijk zijn. Tijdens ondernemerscafé’s of bedrijfsbezoeken vinden interessante presentaties van ondernemers plaats.

Onze Doelstelling is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden van Ondernemend Hoogkarspel. Dit kan bestaan uit het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers, contact houden met gemeenten en andere overheidsinstanties.

Binnen het bestuur van Ondernemend Hoogkarspel zijn verschillende commissies, bijvoorbeeld de kascontrole en een commissie voor het organiseren van evenementen.

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de vereniging? Kom graag eens samen met ons sparren over nieuwe ontwikkelingen binnen Ondernemend Hoogkarspel.