Lidmaatschap en Contributie

Wilt u ook lid worden van Ondernemend Hoogkarspel?

Vul het formulier in of download het inschrijfformulier en lever deze in bij het secretariaat op:

Waterhoen 13
1616 GG Hoogkarspel

Download hieronder het inschrijfformulier:
Inschrijfformulier

Opzeggen/afmelden

Wanneer u wilt opzeggen moet uw opzegging vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie binnen zijn. Indien de opzegging niet voor deze tijd is ontvangen bent u voor het volgende verenigingsjaar nog lid. U kunt uzelf afmelden via het contactformulier.

Bovenstaand bedrijf meldt zich hierbij aan als lid van Ondernemend Hoogkarspel.
De contributie voor 2020 bedraagt EUR 150,00